Tips en Tricks

Kruistafel zakt vanzelf naar beneden

De spanning van de grove instelknop is vooraf ingesteld voor eenvoudig gebruik. Indien gewenst kunt u de spanning echter wijzigen met behulp van de spanningsafstelring (1). Door de ring in de richting van de pijl te draaien, neemt de spanning toe en vice versa. De spanning is te laag als de kruistafel uit zichzelf zakt, de focus gaat snel verloren na aanpassing met de fijnafstellingsknop. Draai in dit geval de ring in de richting van de pijl om de spanning te verhogen.

Wazig beeld

Dit kan verschillende oorzaken hebben. U zult eerst kunnen onderzoeken of het probleem zich met alle vergrotingen voordoet. Is dat niet het geval, dan is in de meeste gevallen het objectief vervuild. Volg de schoonmaak procedure op pagina Optiek Reinigen.

Beeld in de hoogste stand nog niet scherp

Wanneer de voorfocushendel (4) is vergrendeld, wordt een grove bewegingsslag verminderd door het mechanisme van de microscoop, waardoor de tafel niet tot de boven- of ondergrens kan worden ingesteld. Om de kruistafel te verhogen of te verlagen, maakt u de voorfocushendel los. Vervolgens stelt u de kruistafel op de juiste hoogte af, zodanig dat er een scherp beeld ontstaat, om tot slot de lock weer te vergrendelen.

Geen verlichting

Vaak heel voor de hand liggend: zit de stekker in het stopcontact en/of in het instrument bevestigd? Heeft het stopcontact spanning? In geval van een gloei- of halogeenlamp, controleer of de lamp nog goed is.

Verlichting niet meer regelbaar

De huidige microscopen zijn vaak uitgerust met een mogelijkheid om de verlichting op een vaste gewenste lichtintensiteit in te stellen, een zogenaamde pre-set. Controleer of het instrument hierop is ingesteld.

Geen camerabeeld

De trinoculaire tubus van de microscoop heeft een lichtpad selector (1). Hierbij kan gekozen worden om het licht 100% naar de oculairs of 100% naar de camera te sturen. Dit is het geval in de uiterste posities.

In de middelste stand is er een verdeling. Bij de meeste tubussen is er een verdeling van 20% – 80%.

Stofjes in beeld zichtbaar

Oculairs met een ingebouwde micrometer zijn gevoelig voor stof. Haal zo’n oculair zo min mogelijk uit de tubus. De kans is zeer groot dat anders stofdeeltjes op het micrometerplaatje gaan zitten. Deze zijn direct zichtbaar in het oculairbeeld en het schoonmaken van het plaatje is een precisie klusje. Volg de instructie pagina Optiek Reinigen.

Stofjes in camerabeeld zichtbaar

Om vast te stellen of er stofdeeltjes op het beschermglaasje van de CCD-chip zitten kunt de camera draaien. Blijven de stofdeeltjes op dezelfde positie staan, dan gebeurt er t.o.v de chip niets. Dus kunnen we concluderen dat de deeltjes zich op het beschermglaasje bevinden. Volg de instructie pagina Optiek Reinigen. Let op dat u dit uiterst secuur doet. Zodra er een krasje of beschadiging ontstaat, dan zult u dit direct in het camerabeeld terugvinden.

DIC doet het niet naar behoren

Een contrast techniek gebruikt u om bestanddelen in uw preparaat zichtbaar te maken. Wordt dit niet goed toegepast, dan kunnen uw conclusies haaks op de werkelijkheid staan.

Zorg altijd voor een testpreparaat die voor DIC geschikt is, waarvan u het beeld kent. Zodra u twijfelt aan de instelling, aarzel dan niet om de handleiding erbij te pakken en het instrument correct in te stellen.